Tên biểu mẫu Ngày đăng Tải về
Chuyển ngành đào tạo 16/09/2018 Download
Đăng ký khối lượng học tập 16/09/2018 Download
Miễn giảm học phần 16/09/2018 Download
Rút bớt môn đã đăng ký 16/09/2018 Download
Xin cấp lại bảng điểm 16/09/2018 Download
Xin chuyển trường 16/09/2018 Download
Xin học lại 16/09/2018 Download
Xin miễn thi môn tốt nghiệp 16/09/2018 Download
Xin phúc khảo 16/09/2018 Download
Xin phúc khảo thi tốt nghiệp 16/09/2018 Download
Xin tạm dừng và bảo lưu 16/09/2018 Download
Xin tạm hoãn môn học 16/09/2018 Download
Xin thi lại học phần 17/09/2018 Download
Xin thi lại tốt nghiệp 16/09/2018 Download
Xin thôi học 16/09/2018 Download
Xin tiếp nhận vào học 16/09/2018 Download
Xin xác nhận đã tốt nghiệp chờ nhận bằng 16/09/2018 Download
Xin xác nhận kết quả học tập 16/09/2018 Download
Xin xác nhận văn bằng tốt nghiệp 16/09/2018 Download
Xin xét tốt nghiệp 16/09/2018 Download
`
TKB - Kết quả học tập
Đơn vị liên quan
Số lượng truy cập

Tổng số lượt truy cập: 249464